FORAGE Série WPS4 - 4"WPS 1,5 / 4"WPS 2,5 (page 95)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique pompe seule 4''WPS 1.5
4IF-W40002187 4 WPS 1,5-5 778 €
4IF-W40002192 4 WPS 1,5-7 856 €
4IF-W40002197 4 WPS 1,5-11 1053 €
4IF-W40002202 4 WPS 1,5-15 1211 €
4IF-W40002207 4 WPS 1,5-19 1368 €
4IF-W40002212 4 WPS 1,5-23 1524 €
4IF-W40002217 4 WPS 1,5-27 1723 €
4IF-W40002222 4 WPS 1,5-31 1922 €
4IF-W40002227 4 WPS 1,5-37 2665 €
4IF-W40002232 4 WPS 1,5-42 2902 €
4IF-W40002237 4 WPS 1,5-46 3201 €
4IF-W40002242 4 WPS 1,5-52 3460 €
4IF-W40002245 4 WPS 1,5-57 3664 €
4IF-W40002248 4 WPS 1,5-62 3740 €
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur WPS monophasé
4IF-W40002188 4 WPS 1,5-5 M 4 WPS 025 M 1274 €
4IF-W40002193 4 WPS 1,5-7 M 4 WPS 037 M 1352 €
4IF-W40002198 4 WPS 1,5-11 M 4 WPS 055 M 1573 €
4IF-W40002203 4 WPS 1,5-15 M 4 WPS 075 M 1735 €
4IF-W40002208 4 WPS 1,5-19 M 4 WPS 110 M 1957 €
4IF-W40002213 4 WPS 1,5-23 M 4 WPS 110 M 2113 €
4IF-W40002218 4 WPS 1,5-27 M 4 WPS 150 M 2447 €
4IF-W40002223 4 WPS 1,5-31 M 4 WPS 150 M 2646 €
4IF-W40002228 4 WPS 1,5-37 M 4 WPS 220 M 3581 €
4IF-W40002233 4 WPS 1,5-42 M 4 WPS 220 M 3818 €
4IF-W40002238 4 WPS 1,5-46 M 4 WPS 220 M 4117 €
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur WPS triphasé
4IF-W40002189 4 WPS 1,5-5 M 4 WPS 025 T 1308 €
4IF-W40002194 4 WPS 1,5-7 M 4 WPS 037 T 1386 €
4IF-W40002199 4 WPS 1,5-11 M 4 WPS 055 T 1591 €
4IF-W40002204 4 WPS 1,5-15 M 4 WPS 075 T 1760 €
4IF-W40002209 4 WPS 1,5-19 M 4 WPS 110 T 1972 €
4IF-W40002214 4 WPS 1,5-23 M 4 WPS 110 T 2128 €
4IF-W40002219 4 WPS 1,5-27 M 4 WPS 150 T 2417 €
4IF-W40002224 4 WPS 1,5-31 M 4 WPS 150 T 2617 €
4IF-W40002229 4 WPS 1,5-37 M 4 WPS 220 T 3523 €
4IF-W40002234 4 WPS 1,5-42 M 4 WPS 220 T 3760 €
4IF-W40002239 4 WPS 1,5-46 M 4 WPS 220 T 4059 €
4IF-W40002243 4 WPS 1,5-52 M 4 WPS 300 T 4809 €
4IF-W40002246 4 WPS 1,5-57 M 4 WPS 300 T 5014 €
4IF-W40002249 4 WPS 1,5-62 M 4 WPS 300 T 5090 €
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur Franklin 1-230V PSC
4IF-W40002190 4 WPS 1,5-5 M 4 FR 025 M 1352 €
4IF-W40002195 4 WPS 1,5-7 M 4 FR 037 M 1430 €
4IF-W40002200 4 WPS 1,5-11 M 4 FR 055 M 1669 €
4IF-W40002205 4 WPS 1,5-15 M 4 FR 075 M 1872 €
4IF-W40002210 4 WPS 1,5-19 M 4 FR 110 M 2138 €
4IF-W40002215 4 WPS 1,5-23 M 4 FR 110 M 2294 €
4IF-W40002220 4 WPS 1,5-27 M 4 FR 150 M 2657 €
4IF-W40002225 4 WPS 1,5-31 M 4 FR 150 M 2856 €
4IF-W40002230 4 WPS 1,5-37 M 4 FR 220 M 3833 €
4IF-W40002235 4 WPS 1,5-42 M 4 FR 220 M 4070 €
4IF-W40002240 4 WPS 1,5-46 M 4 FR 220 M 4368 €
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur Franklin 3-400V
4IF-W40002191 4 WPS 1,5-5 M 4 FR 025 T 1365 €
4IF-W40002196 4 WPS 1,5-7 M 4 FR 037 T 1443 €
4IF-W40002201 4 WPS 1,5-11 M 4 FR 055 T 1649 €
4IF-W40002206 4 WPS 1,5-15 M 4 FR 075 T 1851 €
4IF-W40002211 4 WPS 1,5-19 M 4 FR 110 T 2098 €
4IF-W40002216 4 WPS 1,5-23 M 4 FR 110 T 2254 €
4IF-W40002221 4 WPS 1,5-27 M 4 FR 150 T 2538 €
4IF-W40002226 4 WPS 1,5-31 M 4 FR 150 T 2738 €
4IF-W40002231 4 WPS 1,5-37 M 4 FR 220 T 3694 €
4IF-W40002236 4 WPS 1,5-42 M 4 FR 220 T 3931 €
4IF-W40002241 4 WPS 1,5-46 M 4 FR 220 T 4229 €
4IF-W40002244 4 WPS 1,5-52 M 4 FR 300 T 4700 €
4IF-W40002247 4 WPS 1,5-57 M 4 FR 300 T 4905 €
4IF-W40002250 4 WPS 1,5-62 M 4 FR 300 T 4981 €
Hydraulique pompe seule 4''WPS 2.5
4IF-W40002251 4 WPS 2,5-4 780 €
4IF-W40002256 4 WPS 2,5-6 804 €
4IF-W40002261 4 WPS 2,5-9 924 €
4IF-W40002266 4 WPS 2,5-12 1046 €
4IF-W40002271 4 WPS 2,5-15 1141 €
4IF-W40002276 4 WPS 2,5-18 1259 €
4IF-W40002281 4 WPS 2,5-22 1550 €
4IF-W40002286 4 WPS 2,5-25 1679 €
4IF-W40002291 4 WPS 2,5-31 1885 €
4IF-W40002296 4 WPS 2,5-37 2174 €
4IF-W40002304 4 WPS 2,5-51 3337 €
4IF-W40002307 4 WPS 2,5-57 3554 €
4IF-W40002310 4 WPS 2,5-62 3769 €
4IF-W40002313 4 WPS 2,5-67 3949 €
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur WPS monophasé
4IF-W40002252 4 WPS 2,5-4 M 4 WPS 025 M 1277 €
4IF-W40002257 4 WPS 2,5-6 M 4 WPS 033 M 1300 €
4IF-W40002262 4 WPS 2,5-9 M 4 WPS 055 M 1444 €
4IF-W40002267 4 WPS 2,5-12 M 4 WPS 075 M 1570 €
4IF-W40002272 4 WPS 2,5-15 M 4 WPS 110 M 1730 €
4IF-W40002277 4 WPS 2,5-18 M 4 WPS 110 M 1848 €
4IF-W40002282 4 WPS 2,5-22 M 4 WPS 150 M 2274 €
4IF-W40002287 4 WPS 2,5-25 M 4 WPS 150 M 2403 €
4IF-W40002292 4 WPS 2,5-31 M 4 WPS 220 M 2801 €
4IF-W40002297 4 WPS 2,5-37 M 4 WPS 220 M 3090 €
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur WPS triphasé
4IF-W40002253 4 WPS 2,5-4 M 4 WPS 025 T 1310 €
4IF-W40002258 4 WPS 2,5-6 M 4 WPS 033 T 1334 €
4IF-W40002263 4 WPS 2,5-9 M 4 WPS 055 T 1462 €
4IF-W40002268 4 WPS 2,5-12 M 4 WPS 075 T 1595 €
4IF-W40002273 4 WPS 2,5-15 M 4 WPS 110 T 1746 €
4IF-W40002278 4 WPS 2,5-18 M 4 WPS 110 T 1863 €
4IF-W40002283 4 WPS 2,5-22 M 4 WPS 150 T 2245 €
4IF-W40002288 4 WPS 2,5-25 M 4 WPS 150 T 2374 €
4IF-W40002293 4 WPS 2,5-31 M 4 WPS 220 T 2743 €
4IF-W40002298 4 WPS 2,5-37 M 4 WPS 220 T 3032 €
4IF-W40002302 4 WPS 2,5-44 M 4 WPS 300 T 4362 €
4IF-W40002305 4 WPS 2,5-51 M 4 WPS 300 T 4687 €
4IF-W40002308 4 WPS 2,5-57 M 4 WPS 370 T 5086 €
4IF-W40002311 4 WPS 2,5-62 M 4 WPS 370 T 5301 €
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur Franklin 1-230V PSC
4IF-W40002254 4 WPS 2,5-4 M 4 FR 025 M 1355 €
4IF-W40002259 4 WPS 2,5-6 M 4 FR 033 M 1378 €
4IF-W40002264 4 WPS 2,5-9 M 4 FR 055 M 1540 €
4IF-W40002269 4 WPS 2,5-12 M 4 FR 075 M 1707 €
4IF-W40002274 4 WPS 2,5-15 M 4 FR 110 M 1911 €
4IF-W40002279 4 WPS 2,5-18 M 4 FR 110 M 2028 €
4IF-W40002284 4 WPS 2,5-22 M 4 FR 150 M 2484 €
4IF-W40002289 4 WPS 2,5-25 M 4 FR 150 M 2613 €
4IF-W40002294 4 WPS 2,5-31 M 4 FR 220 M 3053 €
4IF-W40002299 4 WPS 2,5-37 M 4 FR 220 M 3342 €
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur Franklin 3-400V
4IF-W40002255 4 WPS 2,5-4 M 4 FR 025 T 1367 €
4IF-W40002260 4 WPS 2,5-6 M 4 FR 033 T 1391 €
4IF-W40002265 4 WPS 2,5-9 M 4 FR 055 T 1520 €
4IF-W40002270 4 WPS 2,5-12 M 4 FR 075 T 1685 €
4IF-W40002275 4 WPS 2,5-15 M 4 FR 110 T 1871 €
4IF-W40002280 4 WPS 2,5-18 M 4 FR 110 T 1989 €
4IF-W40002285 4 WPS 2,5-22 M 4 FR 150 T 2365 €
4IF-W40002290 4 WPS 2,5-25 M 4 FR 150 T 2494 €
4IF-W40002295 4 WPS 2,5-31 M 4 FR 220 T 2914 €
4IF-W40002300 4 WPS 2,5-37 M 4 FR 220 T 3203 €
4IF-W40002303 4 WPS 2,5-44 M 4 FR 300 T 4253 €
4IF-W40002306 4 WPS 2,5-51 M 4 FR 300 T 4578 €
4IF-W40002309 4 WPS 2,5-57 M 4 FR 370 T 5243 €
4IF-W40002312 4 WPS 2,5-62 M 4 FR 370 T 5458 €
4IF-W40023316 4 WPS 2,5-67 M 4 FR 400 T 5638 €
4IF-W40023316 4 WPS 2,5-67 M 4 FR 400 T 5638 €